เรียวตะชาบูแอนด์สุกี้ 2 (ต้นเปา บ่อสร้าง)

#บุฟเฟ่ต์ชาบูเนื้อ #บุฟเฟ่ต์เนื้อ #ชาบูบุฟเฟ่ต์

ชาบู อุลุโตระ ULUTORA

#บุฟเฟ่ต์ชาบู #ชาบูบุฟเฟ่ต์