ชา ชา ชาบู (สาขาสารภี)

#ชาบูบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟ่ต์ชาบู

จุ่มลืมบ้าน

#หมูจุ่ม #อาหารตามสั่ง #ชาบูบุฟเฟต์

ชาบู เฮ้าส์ 99 @สารภี-ยางเนิ้ง

#หมูจุ่มบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟ่ต์หมูจุ่ม #ชาบูบุฟเฟ่ต์