จุ่มหน้าหม้อ

#ชาบูบุฟเฟ่ต์ #ชาบูน้ำดำบุฟเฟ่ต์ #หมูจุ่มบุฟเฟ่ต์

น้องมายด์หมูจุ่มบุฟเฟ่ต์ 109 บาท

#หมูจุ่มบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟ่ต์หมูจุ่ม

  หมูสองชั้น หมูจุ่ม 4 (สาขาสันกำเเพง)

#หมูจุ่มบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟต์หมูจุ่ม #บุฟเฟ่ต์ชาบู