น้องมายด์หมูจุ่มบุฟเฟ่ต์ 109 บาท
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารหมูจุ่ม บุฟเฟ่ต์
+เพิ่มเติม*ไม่รวมเครื่องดื่ม 
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา 109 บาท*

*Update December.2021 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF น้องมายด์หมูจุ่มบุฟเฟ่ต์

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่