ไท่ ชาบูเนะ (ซุปเปอร์ไฮเวย์)
สถานที่นี้อาจจะปิดกิจการ/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารชาบูหมู บุฟเฟ่ต์  ***บุฟเฟ่ต์ไม่รวมเนื้อและทะเล***
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา 259 บาท ***


*Update December.2021 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF ไท่ ชาบูเนะ - Tai Shabune


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่