หม้อน้อย ชาบู
สถานที่นี้อาจจะปิดกิจการ/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหาร ชาบูสานพาน บุฟเฟ่ต์ 
ราคา 299 บาท*

*Update December.2021 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF หม้อน้อย-ชาบู

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่