พี.พี. P.P. ชาบู หมูสไลด์ หลัง มช.
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารชาบู  บุฟเฟ่ต์
+เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม 
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา129 บาท

*Update December.2021 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF Pp.ชาบู หมูสไลด์ หลัง มช.

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่