ชาบูชิลล์ (สันป่าตอง)
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารชาบู บุฟเฟ่ต์ 
+เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม +ไอศกรีม
เงื่อนไขเวลา2 ชั่วโมง
ราคา 179 บาท


*Update December.2021 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF ชาบูชิลล์ สันป่าตอง Shabu Chill Sanpatong

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่