นิรา ชาบู (สาขาเชียงใหม่)
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารชาบู บุฟเฟ่ต์ 
+เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา 229 บาท


*Update February.2022 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF Nira Shabu สาขาเชียงใหม่


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่