อิ่มหมีพีมัน (สาขาแยกศรีบัวเงิน (แยกพรอม))
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารชาบู บุฟเฟ่ต์
+เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม +ไอศกรีม
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา219 บาท

*Update July.2022  ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF IMMEEShabu


เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่