อิ่มหมีพีมัน (สาขาแยกศรีบัวเงิน (แยกพรอม))

#ชาบูบุฟเฟต์ #สุกี้ยากี้บุฟเฟต์ #หม้อไฟบุฟเฟต์

อิ่มหมีพีมัน (สาขา หางดง)

#ชาบูบุฟเฟ่ต์ #สุกี้ยากี้บุฟเฟ่ต์ #หม้อไฟบุฟเฟ่ต์

อิ่มหมีพีมัน (สาขา อาเขต-ทุ่งโฮเต็ล)

#ชาบูบุฟเฟ่ต์ #สุกี้ยากี้บุฟเฟ่ต์ #หม้อไฟบุฟเฟ่ต์

อิ่มหมีพีมัน (สวนดอก)

#ชาบูบุฟเฟ่ต์ #สุกี้ยากี้บุฟเฟ่ต์ #หม้อไฟบุฟเฟ่ต์