อิ่มหมีพีมัน (สวนดอก)
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟต์อาหารชาบู บุฟเฟ่ต์
+เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม +ไอศกรีม
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา219 บาท

*Update July.2022 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF IMMEEShabu


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่