ชาบูหมูอู๊ด (สาขาหนองประทีป)
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารชาบู หมู เนื้อ บุฟเฟ่ต์ 
+เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม
เงื่อนไขเวลา2 ชั่วโมง
ราคา (บุฟเฟต์หมู)219 บาท
ราคา (บุฟเฟต์เนื้อ)**299 / 349 บาท

**บุฟเฟต์เนื้อมี 2 สาขา (ทานหมูได้ด้วย) - สาขาคันคลอง 299 บาท (ใบพาย เสือร้องไห้-Aus)- สาขาหนองประทีป 349 บาท (ใบพาย ริบอาย สันคอ เสือร้องไห้-Aus)

*Update February.2022 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF ชาบูหมูอู๊ด


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่