ชาบูหมูอู๊ด (สาขาคันคลอง )
ชาบูหมูอู๊ด (สาขาคันคลอง )
#ชาบูบุฟเฟ่ต์ #ชาบูน้ำดำบุฟเฟ่ต์ #ชาบูเนื้อบุฟเฟ่ต์
ชาบูหมูอู๊ด (สาขาหนองประทีป)
ชาบูหมูอู๊ด (สาขาหนองประทีป)
#ชาบูบุฟเฟ่ต์ #ชาบูเนื้อบุฟเฟ่ต์ #ชาบูบุฟเฟ่ต์เนื้อ
ชาบูหมูอู๊ด (สาขาหลัง มช. )
ชาบูหมูอู๊ด (สาขาหลัง มช. )
#ชาบูบุฟเฟต์ #ชาบูน้ำดำบุฟเฟต์ #ชาบูเนื้อบุฟเฟต์