หลงชาบู
สถานที่นี้อาจจะปิดกิจการ/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารชาบู บุฟเฟ่ต์ 
เงื่อนไขเวลา111 นาที
ราคา (รวมทุกอย่าง)369 บาท


*Update September.2022 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF LHONG SHABU - หลงชาบู

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่