ชาบูได้กัญ ตี๋น้อยชาบูโคขุน
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารชาบู หมู*/เนื้อ** บุฟเฟ่ต์
+เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม +ไอศครีม
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา (บุฟเฟ่ต์หมู)*199 บาท
ราคา (บุฟเฟ่ต์เนื้อ)**299 บาท

*Update December.2021 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF Teenoy ตี๋น้อยชาบูโคขุน

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่