#
ชา ชา ชาบู (สาขาสารภี)
#ชาบูบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟ่ต์ชาบู