#
เรียวตะชาบูแอนด์สุกี้ 2 (ต้นเปา บ่อสร้าง)
#บุฟเฟ่ต์ชาบูเนื้อ #บุฟเฟ่ต์เนื้อ #ชาบูบุฟเฟ่ต์
#
ชาบู อุลุโตระ ULUTORA
#บุฟเฟ่ต์ชาบู #ชาบูบุฟเฟ่ต์