#
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่
#ประปา #จ่ายค่าน้ำ #ท่อแตก
#
คลินิกยุติธรรม
#สำนักงานยุติธรรม #คลินิกยุติธรรม
#
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
#เรือนจำกลางเชียงใหม่ #เรือนจำหญิง #ทัณฑสถานหญิง
#
บ้านพักข้าราชการตำรวจภูธร
#บ้านพักข้าราชการ
#
ศาลปกครองเชียงใหม่
#ศาลปกครองเชียงใหม่ #ศาล #ศาลปกครอง
#
ศาลอุทธรณ์ ภาค 5
#ศาลอุทธรณ์ #ศาล
#
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
#ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
#
ศาลแขวง (ศาลเด็ก)
#ศาล #ศาลแขวง #ศาลเด็ก
#
ศูนย์ดำรงธรรม
#ร้องเรียน #ร้องทุกข์ #ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
#
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มฑบ.33
#ฝึกรด. #นักศึกษาวชาทหาร #หนองฮ่อ
#
ศูนย์สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
#ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ #ศูนย์วิจัยสาธิต
#
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 2
#ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต2เชียงใหม่ #ศูนย์สื่อสารภูมิภาคกรมการปกครอง #สป.มท. 25433
#
สกสค.เชียงใหม่
#สำนักงานสวัสดิภาพครู #ช.พ.ค. #ช.พ.ส.
#
สถานธนานุบาล เทศบาล 5 (สันป่าข่อย)
#โรงรับจำนำ #โรงจำนำ #จำนำ
#
สถานธนานุบาล เทศบาลตำบลป่าแดด
#โรงรับจำนำ #เทศบาล #โรงรับจำนำป่าแดด
#
สถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดน
#สถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดน
#
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
#ดูดาว #ดาราศาสตร์ #อุทยานดาราศาสตร์
#
สำนักคลัง เขต 5
#คลัง #สำนักงานคลัง
#
สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
#เลือกตั้ง #สำนักงานคณะกรรมการ #การเลือกตั้ง
#
สำนักงาน คุมประพฤติภาค 5
#ศูนย์ควบคุมความประพฤติ #สคป
#
สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด
#ศึกษาธิการจังหวัด
#
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ)
#ใบขับขี่ #ทะเบียนรถ #ต่อภาษีรถ
#
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย)
#เสียภาษีรถ #โอนรถจักรยานยนต์ #เลื่อนล้อต่อภาษี
#
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
#ศปภ. #สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย #อนุญาโตตุลาการ
#
สำนักงานจัดหางาน
#หางาน #smartjob center #หางานคนพิการ
#
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
#สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ #สำนักงานสิ่งแวดล้อม
#
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
#ที่ดินเชียงใหม่ #สำนักงานที่ดิน
#
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
#ธนารักษ์ #เหรียญกษาปณ์ #แลกเหรียญเหรียญกษาปณ์
#
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
#บังคับคดี #กรมบังคับคดี
#
สำนักงานประกันสังคม
#สปส. #ประกันตน #ประกันสังคม
#
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑
#ศูนย์ควบคุมโรคเชียงใหม่ #สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต #สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
#
สำนักงานพาณิชย์
#ดัชนีผู้บริโภค #พัฒนาตลาด #ทรัพย์สินปัญญา
#
สำนักงานยุติธรรม เชียงใหม่
#สำนักงานยุติธรรม #คลินิกยุติธรรม
#
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
#สำนักงานศึกษาธิการภาค
#
สำนักงานศึกษาธิการเชียงใหม่
#สำนักงานศึกษาธิการ #ศธจ.
#
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
#สรรพากร #คืนเงินภาษี #ภาษี
#
สำนักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน
#สำนักงานสวัสดิการ #คุ้มครองแรงงาน
#
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
#จดทะเบียนสหกรณ์ #สินเชื่อ #ปรึกษาธุรกิจ