สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่
 • เลขที่ 2 ด้านหลัง ห้องสมุดประชาชน ถนนหัสดิเสวี ตำบลช้างเผือก  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
 • 053-211-681 ,053-215-163
  • จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
 • http://www.otep-cmi.go.th/...
 • สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่
 • #สำนักงานสวัสดิภาพครู #ช.พ.ค. #ช.พ.ส. #เพื่อนครู
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7966410, 98.9782090   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  ประวัติสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่


  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
  หรือเรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่” ที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการบริหารสำนักงาน พ.ศ. 2547 โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547


  มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 ถนนหัสดิเสวี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


   สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจหลักกับกลุ่มเป้าหมายบริการในจังหวัดนี้  ในด้านต่างๆดังนี้
             

  1. งาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
  2. งานสวัสดิการ คุ้มครองสิทธิครู  มูลนิธิและกองทุน
  3.   งานประชาสัมพันธ์ การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุและอาคารสถานที่
  4.  งานส่งเสริมความสามัคคีและยกย่องเชิดชูเกียรติ
  5.  งานส่งเสริมสุขภาพ งานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด งานโครงการพัฒนาชีวิตครู


  ทั้งนี้ได้แบ่งงานในสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ออกเป็น 3 งานคือ
  1. งานอำนวยการ 2. งานสวัสดิการ 3. งานสวัสดิภาพ


กิจกรรม