#
ศาลเจ้าแม่กวนอิมพระราชทาน(บ้านยาง)
#ศาลเจ้าแม่กวนอิม #วัดเจ้าแม่กวนอิม #วัดเจ้าแม่กวนอิม
#
ศาลเจ้าหลักเมืองฝาง
#ศาลเจ้าหลักเมือง
#
ศาลเจ้าฝาง โรงเจหมื่นมงคล
#ศาลเจ้า #โรงเจ #เทศกาลกินเจ