#
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
#บริการโลหิตแห่งชาติที่ #10 #บริจาคเลือด
#
มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
#บริจาคโลงศพ #บริจาคเงิน #สงเคราะห์ผู้ยากไร้
#
ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์
#บ้านพักคนชรา #สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ #บ้านธรรมปกรณ์
#
มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ
#มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการเชียงใหม่
#
มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติ
#เด็กกำพร้า #สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า #ทำบุญ
#
สถานีกาชาดที่ 3 (คลินิคนิรนาม)
#คลินิกนิรนาม #เอชไอวี #เอดส์
#
มูลนิธิขาเทียม
#ขาเทียม #มูลนิธิ
#
  มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่
#สถานสงเคราะห์เด็ก
#
มูลนิธิศุภนิมิต ภาคเหนือ
#มูลนิธิ #ช่วยเด็กยากไร้ #บริจาค
#
มูลนิธิดรุณาทร คอมแพสชั่น ประเทศไทย
#มูลนิธิ #อุปการะ #ช่วยเหลือเด็ก
#
มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
#มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
#
มูลนิธิเอ็มพลัส
#HIV/AIDS #โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ #PrEP
#
มูลนิธิ เทียนต้า เจิ้งอี้
#สอนจีนกลางฟรี #สอนจีนกลาง
#
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
#มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
#
มูลนิธิกวนอิมธรรมทาน
#กวนอิมตึ้ง #ศาลเจ้า #กวนอิม
#
มูลนิธิเพื่อรัก
#ตรวจเลือด #HIV #เอดส์
#
มูลนิธิน้ำแห่งชีวิต
#มูลนิธิ #บริจาคสิ่งของ #บ้านพักชั่วคราวฟรี
#
บ้านสมานใจ
#ผ้าซาโอริ #ซาโอริ #ผ้าทอซาโอริ
#
มูลนิธิอริยสถานธรรมแห่งปัญญา
#ต้าฮ้วยฝอถัง #เจ้าแม่กวนอิม #พระโพธิสัตว์กวนอิม
#
มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มช.
#บริจาคเงิน #มูลนิธิ
#
มูลนิธิกว๋องตุ้ง (กว๋องสิว)
#มูลนิธิ #กว๋องตุ้ง #ทำบุญโลงศพ
#
สถานธรรม กวงซีอิมพู่สัก
#สถานธรรม #เจ้าแม่กวนอิม
#
สำนักงานมูลนิธิรวมใจ เชียงใหม่
#มูลนิธิ #บริจาคโลงศพ #อปพร
#
มูลนิธิลานนารักษ์สัตว์
#น้องหมาหาบ้าน #ดูแลสุนัข #มูลนิธิหมา