สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา
เวลาทำการ: 07.30 - 16.00 (จันทร์- ศุกร์)
บริการวีซ่า: 08.30 - 11.00 (จันทร์ และ พุธ)
บริการคนอเมริกา: 08.30 - 15.30 (อังคาร และ พฤหัส)
เวลาบริการเต็ม: 08.30 - 11.00
บริการแบบจำกัดเวลา: 13.00 - 15.30
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่