#
พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
#พิพิธภัณฑ์ #พระตำหนัก
#
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
#สวนดอกไม้ #สวนพันธุ์พืช #สวนพฤกษศาสตร์