ห้องตรวจจักษุ เบอร์ 7 [ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์]

#คลินิกต้อหิน #คลินิกตาเข #คลินิกภูมิแพ้ตา

ลินดา จักษุคลินิก

#ต้อหิน #ต้อเนื้อ #ผ่าตัดรักษาดวงตา

ศูนย์เลสิค (คณะแพทย์ มช)

#ผ่ากระจกตา #เลเซอร์ตา #ผ่าตัดด้วยเลเซอร์

โรงพยาบาลตา เซ็นต์ปีเตอร์

#รักษาตา #โรงพยาบาลตา #ต้อกระจก

สมสงวนจักษุคลินิก

#หมอตา #ใส่เลนส์ #รักษาตา

วินัยจักษุคลินิก

#รักษาโรคตา #วัดสายตาม #ผ่าตัดแก้ไขสายตา

จักษุ-อายุรกรรมคลินิก

#หอบหืด #ทางเดินหายใจ #ภูมิแพ้

ศูนย์ตา ดำรงค์-อัจฉรียา จักษุ

#จักษุ #อัจฉรียา #วิวัมน์วงศ์วนา

คลินิกจักษุ เชิง-อาภรณ์

#โรคตา #จอรับภาพ #วัดสายตา

คลินิกจักษุ (ศูนย์ศรีพัฒน์)

#โรคเกี่ยวกับดวงตา #โรคตา #จักษุแพทย์

ดิเรก-ประภาสร จักษุคลินิก

#ตาผ่าตัด #ต้อ #จอประสาทตา

หมอนิมิตรจักษุ คลินิกตา

#จักษุ #คลินิกตา

คลินิกบ้านหมอเป้

#ผ่าตัด #วัดสายตา #รักษาตา

สุรพงษ์จักษุคลินิค

#รักษาตา #สุรพงษ์จักษุคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

บ้านรักษ์ตา จักษุคลินิก

#ต้อกระจก #ต้อเนื้อ #ต้อหิน

ศรีดอนไชยคลินิก

#รักษาตา #หมอตา #รักษาโรคตา