คลินิกจักษุ (ศูนย์ศรีพัฒน์)


   ให้บริการดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไป จนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง เช่น ตรวจคัดกรองการมองเห็นและสายตาขี้เกียจในเด็กรักษาและผ่าตัดโรคกล้ามเนื้อตาในเด็กและผู้ใหญ่การผ่าตัดตาทุกชนิด ผ่าตัดจอประสาทตาการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เทียมโดยใช้เลเซอร์ (Femtosecond laser) ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างการเปลี่ยนกระจกตาดำการผ่าตัดรักษาต้อหินการรักษาด้วยวิธีการใส่เลนส์เสริม (ICL) 

ที่มา Sriphat Medical Center | (cmu.ac.th)

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่