ห้องตรวจเบอร์ 28(เด็กป่วยทั่วไป)
 • ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-935-758
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00
 • http://www.med.cmu.ac.th/hospital/opd/ped28.htm...
 • #คลินิกเด็กป่วยทั่วไป
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7893146, 98.9750370   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  บริการตรวจเด็กป่วยทั่วไป (ชั้น 6อาคารศรีพัฒน์ )

  วัน ตรวจเวลา
  จันทร์ - ศุกร์
  คลินิกเด็กเจ็บป่วยทั่วไป08:00 - 16:00
  REF : อ้างอิง : แผ่นพับ แนะนำวันตรวจโรค รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , http://hic.med.cmu.ac.th
  ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า
  หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง เมื่อท่านมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
  • บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ

กิจกรรม