ศูนย์เลสิค (คณะแพทย์ มช)
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-934-777 ,082-766-6909
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00
  •  |   เสาร์ 08:00-16:00
 • http://excellent.med.cmu.ac.th/meccmu/?page_id=100...
 • ศูนย์เลสิค (คณะแพทย์ มช)
 • #ผ่ากระจกตา #เลเซอร์ตา #ผ่าตัดด้วยเลเซอร์
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7876002, 98.9712769   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ศูนย์เลสิคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Lasik Center) เปิดให้บริการตั้งแต่ ธันวาคม 2555 ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้พันธกิจของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาการรักษาด้านสายตาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในมาตรฐานระดับนานาชาติ และสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการชั้นสูงและจากการวิจัยที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้มารับการบริการให้ได้ผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีและเหมาะสมที่สุด

  วัตถุประสงค์ของศูนย์เลสิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( CMU LASIK Center) ตั้งขึ้นเพื่อบริการประชาชนที่มีปัญหาทางด้านสายตาผิดปกติ ในภาคเหนือและประเทศใกล้เคียง โดยเป็นศูนย์รักษาสายตาแห่งแรกในภาคเหนือที่ได้มีการนำเทคโนโลยีในการแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์โดยไม่ต้องใช้ใบมีด หรือที่เรียกว่า Femtosecond Lasik มาใช้ในการรักษาภาวะสายตาผิดปกติให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา ซึ่งมีความแตกต่างจากการทำ Lasik ทั่วไปและเป็นเครื่องรุ่นที่มีเทคโนโลยีสูงที่สุดในปัจจุบัน เทคโนโลยีนี้มารวมกับ การใช้ wavefront ของ eximer laser เพื่อให้ได้ความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา


กิจกรรม