ศูนย์เลสิค (คณะแพทย์ มช)

ศูนย์เลสิคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Lasik Center) เปิดให้บริการตั้งแต่ ธันวาคม 2555 ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้พันธกิจของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาการรักษาด้านสายตาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในมาตรฐานระดับนานาชาติ และสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการชั้นสูงและจากการวิจัยที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้มารับการบริการให้ได้ผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีและเหมาะสมที่สุด

วัตถุประสงค์ของศูนย์เลสิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( CMU LASIK Center) ตั้งขึ้นเพื่อบริการประชาชนที่มีปัญหาทางด้านสายตาผิดปกติ ในภาคเหนือและประเทศใกล้เคียง โดยเป็นศูนย์รักษาสายตาแห่งแรกในภาคเหนือที่ได้มีการนำเทคโนโลยีในการแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์โดยไม่ต้องใช้ใบมีด หรือที่เรียกว่า Femtosecond Lasik มาใช้ในการรักษาภาวะสายตาผิดปกติให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา ซึ่งมีความแตกต่างจากการทำ Lasik ทั่วไปและเป็นเครื่องรุ่นที่มีเทคโนโลยีสูงที่สุดในปัจจุบัน เทคโนโลยีนี้มารวมกับ การใช้ wavefront ของ eximer laser เพื่อให้ได้ความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่