ดิเรก-ประภาสร จักษุคลินิก

คลินิกตรวจรักษาโรคตาทั่วไป ต้อกระจก โรคของจอประสาทตา โรคตาเด็กและตาเข วัดสายตาประกอบแว่น (โทรจองล่วงหน้า จ พ ศ 14-16 น. ล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ครับ)


แพทย์ประจำคลินิก

  • รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา ตรวจรักษาโรคตาทั่วไป ต้อกระจก ต้อหิน เบาหวานขึ้นตา เลเซอร์ วัดสายตาประกอบแว่น
  • รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา ตรวจรักษาโรคตาทั่วไป ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน โรคตาเด็กและตาเข ภาพซ้อน

ที่มา direkclinic.com

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่