ห้องตรวจเบอร์ 7(จักษุ)
 • ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-93-5748
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00
 • http://www.med.cmu.ac.th/hospital/opd/eye7.htm...
 • #คลินิกต้อหิน #คลินิกตาเข #คลินิกภูมิแพ้ตา #คลินิกตาแห้งและภูมิแพ้ #คลินิกระบบประสาทตา
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7892739, 98.9750263   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  บริการตรวจจักษุ (ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ )

  วัน ตรวจเวลา
  จันทร์ - คลินิกจอรับภาพ (8.00-12.00 น.)
  - คลินิกต้อหิน (13.00-16.00 น.)
  - คลินิกตาเข (08.00-12.00 น.)
  - โรคตาเด็ก (13:00-16:00)
  08:00 - 16:00
  อังคาร
  - คลินิกตาเข (8.00-12.00 น.)
  - คลินิกต้อหิน/ตาแห้ง/ภูมิแพ้ (13.00-16.00 น.)
  - ระบบประสาทตา (13.00-16.00 น.)
  08:00 - 16:00
  พุธ
  - คลินิกจอรับภาพ เวลา (11.00-16.00 น.)
  - คลินิกต้อหิน เวลา  (13:00-16:00)
  - คลินิกกระจกตา เวลา (13:00-16:00)
  - คลินิกตกแต่งดวงตา เวลา  (13:00-16:00)
  11:00 - 16:00
  พฤหัสบดี- คลินิกจอรับภาพ (08.00-12.00 น.)
  - คลินิก CMVR (08.00-12.00 น.,)
  08:00 - 12:00
  ศุกร์
  คลินิกต้อหิน และ คลินิกกระจกตา
  13:00 - 16:00
  REF : อ้างอิง : แผ่นพับ แนะนำวันตรวจโรค รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , http://hic.med.cmu.ac.th
  ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า
  หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง เมื่อท่านมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
  • บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ

กิจกรรม