ห้องตรวจจักษุ เบอร์ 7 [ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์]
 • ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-935-748
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00
 • https://w2.med.cmu.ac.th/opd/eye7/...
 • ห้องตรวจจักษุ เบอร์ 7 [ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์]
  ห้องตรวจจักษุ เบอร์ 7 [ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์]
 • #คลินิกต้อหิน #คลินิกตาเข #คลินิกภูมิแพ้ตา #คลินิกตาแห้งและภูมิแพ้ #คลินิกระบบประสาทตา
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7892739, 98.9750263   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  บริการตรวจจักษุ (ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ )

  วันช่วงเช้า 08.00-12.00ช่วงบ่าย 13.00-16.00
  จันทร์
  • คลินิกโรคตาทั่วไป
  • คลินิกตาเข
  • คลินิกต้อหิน
  • คลินิกคอนแทคเลนส์(เฉพาะจันทร์ที่4ของเดือน)
  คลินิกโรคตาทั่วไป
  อังคาร
  • คลินิกโรคตาทั่วไป
  • คลินิกตาเข
  • คลินิกต้อหิน
  • คลินิกรูม่านตาส่วนหน้าอักเสบ
  • คลินิกกระจกตา
  • คลินิกตาแห้ง
  คลินิกโรคตาทั่วไป
  พุธ
  • คลินิกโรคตาทั่วไป
  • คลินิกต้อหิน
  • คลินิกกระจกตา
  • คลินิกตาเด็ก
  • คลินิกตกแต่งดวงตา
  คลินิกโรคตาทั่วไป
  พฤหัสบดี
  • งดบริการตรวจตาทั่วไป
  • คลินิก CMV
  • รับผู้ป่วยนัดนอนโรงพยาบาล
  -
  ศุกร์
  • คลินิกโรคตาทั่วไป
  • คลินิกต้อหิน
  • คลินิกระบบประสาทตา
  • คลินิกกระจกตา
  • คลินิกสายตาเลือนลาง
  คลินิกโรคตาทั่วไป

  ที่มา 2.6.1 ห้องตรวจตา - งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน (cmu.ac.th)

  ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า
  หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง เมื่อท่านมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
  • บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ

กิจกรรม