ห้องตรวจเบอร์ 5 (วางแผนครอบครัว) [ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์]
 • ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-93-5743 ,053-93-6642
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30
 • http://www.med.cmu.ac.th/hospital/opd/2013/section/ob-gyne-section/31-opd5.html...
 • #ตรวจหลังคลอด #วางแผนครอบครัว #คลินิกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ #คลินิกวัยทอง
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7894364, 98.9748653   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  บริการวางแผนครอบครัว (ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์ )

  วัน ตรวจเวลา
  จันทร์ ตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว08:00 - 16:00
  อังคาร
  - ตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว
  - คลินิกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  - คลินิกมีบุตรยาก
  08:00 - 16:00
  พุธ
  - ตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว
  - คลินิกวัยทอง (ผู้ป่วยเก่า)
  08:00 - 16:00
  พฤหัสบดี- ตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว
  - คลินิกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  - คลินิกมีบุตรยาก
  08:00 - 16:00
  ศุกร์
  - ตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว
  - คลินิกวัยทอง (ผู้ป่วยใหม่ – ควรมา 08.00 น.เนื่องจากมีการเข้ากลุ่ม)
  08:00 - 12:00
  REF : อ้างอิง : แผ่นพับ แนะนำวันตรวจโรค รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , http://hic.med.cmu.ac.th
  ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า
  หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง เมื่อท่านมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
  • บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ

กิจกรรม