#
คลินิกเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เวชกรรมเฉพาะทาง
#คลื่นไฟฟ้าสมอง #คลื่นไฟฟ้าหัวใจ #เอ็กซเรย์ฟัน
#
คลินิกเทคนิคการแพทย์ เซ็นทรัลแล็บ
#ตรวจเลือด #ตรวจปัสสาวะ #แล็ป
#
เอส.บี. พยาธิสหคลินิก
#ตรวจทางห้องปฏิบัติการ #แพทย์ด้านพยาธิวิทยา
#
เอ็นเฮลท์ เชียงใหม่แลนด์ สหคลินิก
#มีบุตร #ตรวจเลือด #ตรวจปัจสาวะ
#
ศูนย์บริการ เอ็ม อาร์ ไอ คณะเทคนิคการแพทย์
#เอ็มอาร์ไอ #คณะเทคนิคการแพทย์ #คลินิกเทคนิคการแพทย์
#
เชียงใหม่เอ็มอาร์ไอ
#ศูนย์เอ๊กซ์เรย์ #ศูนย์บริการตรวจ #MRI
#
ล้านนาแล็บคลินิคการแพทย์
#ตรวจความดัน #ตรวจเบาหวาน
#
พิมานคลินิก
#ตรวจเอชไอวี #HIV #โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
#
เชียงใหม่ อาร์เอไอ แล็ป
#ตรวจเลือด #ตรวจปัจสาวะ #ตรวจเอดส์
#
มายด์แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
#ตรวจเลือด #ตรวจไขมันในเลือด #ตรวจปัจสาวะ
#
บีที แล็บ
#ไขมัน #ตั้งครรภ์ #เอดส์
#
คลินิกสวนดอกพยาธิ
#เซลล์มะเร็งปากมดลูก
#
เบรียแล็บ กรุงเทพ อาร์.ไอ.เอ. (สาขาเชียงใหม่)
#โปรแกรมตรวจสุขภาพ #ตรวจวินิจฉัยโรค #ตรวจหาความผิดปกติในร่างกาย
#
ซีเอ็มเอฟแล็ป
#คลินิกเทคนิกการแพทย์ #ตรวจเลือด #ตรวจปัสสาวะ
#
เชียงใหม่ เมดิคอล แล็ป
#ตรวจเลือด #ตรวจสุขภาพประจำปี #เอชไอวี
#
ซีเอ็ม เมดิคลินิก
#วัคซีน #ตรวจสุขภาพ #โรคเพศสัมพันธ์
#
คลินิกเทคนิคการแพทย์ แคร์แมท
#ตรวจเลือด #โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ #ถุงยางอนามัย
#
  สไมล์แล็บ คลินิกตรวจเลือด
#ตรวจเลือด #ตรวจสุขภาพ #ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
#
ไพร์ม คลินิก
#คลินิกเทคนิคการแพทย์
#
สมบัติคลินิกเทคนิคการแพทย์
#กรดยูริก #ตรวจน้ำตาล #สารบ่งชี้มะเร็ง
#
พรีเมียร์แพท
#ตรวจห้องปฎิบัติพยาธิ
#
สยาม เมดิคอล แล็บ คลินิคเทคนิคการแพทย์
#ตรวจเลือด #ตรวจสุภาพ #แล็บตรวจสุขภาพ