คลินิกระงับปวด (ศูนย์ศรีพัฒน์)


ให้บริการวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการปวดที่แท้จริงและให้การดูแลรักษาด้วยการทำหัตถการบำบัดความปวด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับปวด

ที่มา Sriphat Medical Center | (cmu.ac.th)

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่