อาคารตะวัน กังวานพงศ์
 • ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-936-150
  • เปิดทุกวัน 24 Hours
 • http://web.med.cmu.ac.th...
 • อาคารตะวัน กังวานพงศ์
 • #อาคารตะวัน #กังวานพงศ์ #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7903023, 98.9750747   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  หน่วยงานอาคารตะวัน กังวานพงศ์

  ชั้น หน่วยงานต่างๆ
  6 หอผู้ป่วยพิเศษ 6 (ศัลยกรรม สูติ นรีเวชกรรม)
  5 หอผู้ป่วยพิเศษ 5 (กุมารเวชกรรม สูติกรรม)
  4 หอผู้ป่วยพิเศษ 4 (ผู้ป่วยประกันสังคม นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  3 ห้องประกันสังคม หอผู้ป่วยเคมีบำบัด หอผู้ป่วยประกันสังคม
  2 หอผู้ป่วยสังเกตอาการ ห้องตรวจทันตกรรม(เบอร์ 25) ห้องตรวจจิตเวช(เบอร์ 24) ห้องน้ำ
  1 ห้องตรวจปฎิบัติการทางคลินิก(เจาะเลือด และเก็บสิ่งส่งตรวจ)

กิจกรรม