ห้องตรวจเบอร์ 6 (หู คอ จมูก) [ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์]
 • ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-93-5745
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00
 • http://www.med.cmu.ac.th/hospital/opd/2013/section/ent-scetion.html...
 • #ตรวจโรคหูคอจมูก #คลินิกโสตประสาท #คลินิกโรคเฉพาะทางหู
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7892739, 98.9751014   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  บริการตรวจโรคหูคอ จมูก (ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์ )

  วัน ตรวจเวลา
  จันทร์ - ตรวจโรคหูคอจมูกทั่วไป (08.00-16.00)
  - คลินิกภูมิแพ้ (08.00-12.00)

  08:00 - 16:00
  อังคาร
  - ตรวจโรคหูคอ จมูกทั่วไป (08.00-16.00)
  - คลินิกมะเร็งหู คอจมูก (08.00-12.00)
  08:00 - 16:00
  พุธ
  - ตรวจโรคหูคอ จมูกทั่วไป (08.00-16.00)
  - คลินิกไซนัส (08.00-12.00)
  08:00 - 16:00
  พฤหัสบดี- ตรวจโรคหู คอ จมูกทั่วไป (08.00-16.00)
  - คลินิกโสตประสาทหู (08.00-12.00)
  08:00 - 16:00
  ศุกร์
  - ตรวจโรคหูคอ จมูกทั่วไป (08.00-16.00)
  - ตรวจโสด(หู )(08.00-12.00)

  08:00 - 16:00
  REF : อ้างอิง : แผ่นพับ แนะนำวันตรวจโรค รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , http://hic.med.cmu.ac.th
  ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า
  หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง เมื่อท่านมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
  • บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ

กิจกรรม