ห้องตรวจเบอร์ 6 (หู คอ จมูก) [ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์]

บริการตรวจโรคหูคอ จมูก (ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์ )

วัน ตรวจ
จันทร์ - ตรวจโรคหูคอจมูกเด็ก
- โรคภูมิแพ้ (08.00-12.00)
อังคาร- คลินิกมะเร็งหู คอจมูก (08.00-12.00)
พุธ
- คลินิกไซนัส (08.00-12.00)
พฤหัสบดี- คลินิกโสตประสาทหู (08.00-12.00)
ศุกร์
-โรคนอนกรน
- โรคหู (08.00-12.00)

เทรนด์
มีนาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่