ห้องตรวจเบอร์ 21(พิเศษอายุกรรม) (ชั้น 9อาคารศรีพัฒน์ )

บริการตรวจ พิเศษอายุรกรรม (ชั้น 9อาคารศรีพัฒน์ )

วัน ตรวจเวลา
จันทร์ คลินิกโรคเบาหวาน08:00 - 12:00
อังคาร
คลินิกโรคระบบประสาท
08:00 - 12:00
พุธ
คลินิกโรคไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ08:00 - 12:00
พฤหัสบดีคลินิกโรคมะเร็ง
08:00 - 12:00
ศุกร์
คลินิกโรคไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ08:00 - 12:00
REF : อ้างอิง : แผ่นพับ แนะนำวันตรวจโรค รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , http://hic.med.cmu.ac.th
ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า
หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง เมื่อท่านมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
  • บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่