ห้องตรวจเบอร์ 21(พิเศษอายุกรรม)
 • ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-93-5753
  • เปิดทุกวัน 08:00-12:00
 • http://www.med.cmu.ac.th/hospital/opd/2013/section/med-section/25-opd21.html...
 • #พิเศษอายุกรรม #อายุกรรม #โรคต่อมไร้ท่อ #โรคประสาทอายุรกรรม #โรคมะเร็ง
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7893095, 98.9750692   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  บริการตรวจ พิเศษอายุรกรรม (ชั้น 9อาคารศรีพัฒน์ )

  วัน ตรวจเวลา
  จันทร์ คลินิกโรคเบาหวาน08:00 - 12:00
  อังคาร
  คลินิกโรคระบบประสาท
  08:00 - 12:00
  พุธ
  คลินิกโรคไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ08:00 - 12:00
  พฤหัสบดีคลินิกโรคมะเร็ง
  08:00 - 12:00
  ศุกร์
  คลินิกโรคไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ08:00 - 12:00
  REF : อ้างอิง : แผ่นพับ แนะนำวันตรวจโรค รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , http://hic.med.cmu.ac.th
  ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า
  หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง เมื่อท่านมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
  • บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ

กิจกรรม