ห้องตรวจเบอร์ 10 โรคกระดูกและข้อ [อาคารบุญสมมาร์ติน]
 • ชั้น 1อาคารบุญสม มาร์ติน ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-93-5750 ,053-93-5760
  • จันทร์-ศุกร์ 06:00-16:00
 • http://www.med.cmu.ac.th/hospital/opd/2013/section/ortho-section.html...
 • ห้องตรวจเบอร์ 10 โรคกระดูกและข้อ [อาคารบุญสมมาร์ติน]
 • #ตรวจกระดูก #ตรวจข้อ #ออร์โธปิดิกส์
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7904410, 98.9749330   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  บริการตรวจโรค โรคกระดูกและข้อ (ชั้น 1 อาคารกังวานพงศ์ )

  วัน ตรวจเวลา
  จันทร์ - รับเฉพาะผู้ป่วยนัดนอนโรงพยาบาล (ไม่รับผู้ป่วยทั่วไป )
  - รับเฉพาะผู้ป่วยหนัก
  08:00 - 16:00
  อังคาร
  ผู้ป่วยกระดูกทั่วไป
  08:00 - 16:00
  พุธ
  ตรวจผู้ป่วยกระดูกและข้อ ผู้ป่วยอุบัติเหตุ
  08:00 - 16:00
  พฤหัสบดีผู้ป่วยอุบัติเหตุ บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
  08:00 - 16:00
  ศุกร์
  ผู้ป่วยกระดูกทั่วไป-ข้อเข่าเสื่อม
  08:00 - 16:00
  REF : อ้างอิง : แผ่นพับ แนะนำวันตรวจโรค รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , http://hic.med.cmu.ac.th
  ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า
  หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง เมื่อท่านมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
  • บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ

กิจกรรม