โรงน้ำแข็ง วี ไอ ซี VIC ดอยสะเก็ด

#โรงน้ำแข็ง #ส่งน้ำแข็ง #น้ำแข็งหลอด

โรงน้ำแข็ง อ.ลักขณา (ดอยสะเก็ดกิจวารี)

#โรงน้ำแข็ง #ส่งน้ำแข็ง #น้ำแข็งหลอด

โรงน้ำแข็ง ล้านนาไอซ์

#โรงน้ำแข็ง #น้ำแข็งโม่ #น้ำแข็งหลอด

นายหล้า ส่งน้ำแข็ง

#ส่งน้ำแข็ง #น้ำแข็งหลอด