โรงงานน้ำแข็งธารทอง

#น้ำแข็ง #น้ำแข็งหลอด

โรงน้ำแข็ง ยศดำรง

#โรงน้ำแข็ง #น้ำแข็งหลอด #น้ำแข็งโม่