โรงน้ำแข็งเชียงใหม่กิจวารี

#โรงน้ำแข็ง #ส่งน้ำแข็ง #น้ำแข็งหลอด

จิ๊บน้ำแข็ง

#น้ำแข็ง #หลอดใหญ่ #บริการถังน้ำแข็ง