โรงน้ำแข็งสุขเสรี เอสไอซี (สันป่าตอง)

#โรงน้ำแข็ง #น้ำแข็ง #ส่งน้ำแข็ง

  วีไอซี เซ็นเตอร์ (สันป่าตอง)

#น้ำแข็งหลอดเล็ก #น้ำแข็งก้อนหลอดใหญ่