ร้านดอยสะเก็ดของเก่า

#รับซื้อของเก่า #รับซื้อขวด #รับซื้อกระป๋อง

ก๋องคำหลวง รับซื้อของเก่า

#รับซื้อของเก่า #รับซื้อเศษเหล็ก #รับซื้อขวด

ร้านภิญโญพาณิชย์ (ป่าป้องของเก่า)

#รับซื้อของเก่า #รับซื้อขวด #รับซื้อกระป๋อง

ทรัพย์สยามรับซื้อของเก่า

#รับซื้อของเก่า #รีไซเคิล