คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)--> หางดง-สันป่าตอง-จอมทอง] (สาย 2553) *ขาออกเมือง*
สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2553 อาเขตช้างเผือก หางดง,สันป่าตอง,จอมทอง 06:30น. 18:00น. -
TEL สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัด 053-215-343
*อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก)
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่