โรคมะเร็ง (ศูนย์ศรีพัฒน์)

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งการรักษาจะขึ้นกับชนิดและระยะของโรคมะเร็ง เช่น รักษาด้วยการผ่าตัด รังสีรักษา และการให้ยารวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งตลอดจนการรักษาแบบประคับประคอง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง

ที่มา Sriphat Medical Center | (cmu.ac.th)

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่