ศูนย์วัคซีนภาคเหนือ (ศูนย์ศรีพัฒน์)


 ให้บริการทางด้านวัคซีนต่างๆ ทั้งวัคซีนสำหรับเด็กและวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ เช่น วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ , วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี , วัคซีนป้องกันโรคสุกใส , วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก , วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ , วัคซีนพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 

ที่มา Sriphat Medical Center | (cmu.ac.th)

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่