คลินิกตรวจสุขภาพ (ศูนย์ศรีพัฒน์)


   การตรวจสุขภาพ คือ การค้นหาความผิดปกติหรือโรคในระยะเริ่มแรกให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะรับมือกับความผิดปกตินั้นตั้งแต่เริ่มแรกและเพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน ควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค หากกรณีที่มีความผิดปกติ หรือมีโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ควรมีการตรวจสุขภาพมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ตรวจ

ที่มา Sriphat Medical Center | (cmu.ac.th)

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่