วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
 • 201 หมู่ 4 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลดอนแก้ว  อำเภอ แม่ริม เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210
 • 053-121-121
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30
 • http://www.bcnc.ac.th/...
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
 • #วิทยาลัยพยาบาล
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8512208, 98.9607033   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เดิมชื่อว่า "วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ เชียงใหม่" เป็นหน่วยงานที่สังกัดศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 51/1 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่รวมกับศูนย์อนามัยที่ 10 จำนวน 24 ไร่ ต่อมาจากพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่ และกิจกรรมบริหารราชการในบางส่วนของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2536 วิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนสังกัดจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 กรมอนามัย ขึ้นตรงต่อสถาบันพระบรมราชชนก (สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข) สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้รับพระราชทานนามเป็น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2544

  •  ปีการศึกษา 2527–2530 ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร การสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย)
  • ปีการศึกษา 2530–2539 ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น)
  • ปีการศึกษา 2530–2539 ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น)
  • ปีการศึกษา 2541 ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
  • ปีการศึกษา 2543 ได้เพิ่มอีก 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง)
  • ปีการศึกษา 2548 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน

  ที่มา bcnc.ac.th


กิจกรรม