วัดกอมะม่วงเขียว

วัดกอมะม่วงเขียว  โบราณสถานนี้ ตั้งอยู่นอกเวียงกุมกาม ห่างออกไปทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร เนื่องจากมีต้นมะม่วงขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ในบริเวณ ประชาชนในท้องถิ่นจึงเรียกชื่อวัดร้างนี้ว่า วัดกอมะม่วงเขียว หรือ กอม่วงเขียว ถามภาษาท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบประวัติความเป็นมาในเอกสารทางประวัติศาสตร์


กรมศิลปากรดำเนินการขุดแต่งทางโบราณคดีและบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์เมื่อปี พ.ศ. 2546– 2548โบราณสถานได้แก่วิหาร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยกเก็จด้านข้าง 2 ช่วง ด้านหลัง 2ช่วง กำแพงแก้วพบอยู่ทางด้านทิศตะวันออก และอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ทางด้านทิศใต้ของวิหาร สันนิษฐานว่ามีโบราณสถานอื่น ๆ อีก แต่อาจถูกฝังอยู่ใต้ดินหรือถูกไถทำลายไปแล้ว จากรูปแบบสถาปัตยกรรมและโบราณวัตถุ ได้แก่ เศษภาชนะเครื่องเคลือบแหล่งเตาภาคเหนือและเครื่องถ้วยจีนราชวงศ์หมิง กำหนดอายุได้ว่า วัดนี้สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 21– 22

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่