ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 • 239 ถนนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-943-326-9 ,053-943-329
  • จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
 • http://math.science.cmu.ac.th/...
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 • #ภาควิชาคณิตศาสตร์
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8034255, 98.9537286   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  ภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นภาควิชาหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ที่เปิดสอน พร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ.2507 มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ตึกเคมี 1 ต่อมาในปี พ.ศ.2512 ได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกสถิติในปัจจุบัน และได้แยกมาอยู่ที่ตึกคณิตศาสตร์ปัจจุบันในปี พ.ศ.2525 ในปีงบประมาณ 2551 ภาควิชาคณิตศาสตร์และภาควิชาสถิติได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินวงเงินประมาณ 20 ล้านบาท สร้างตึกสถิติ-คณิตศาสตร์เพื่อใช้ร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ปีงบประมาณ 2553 เพิ่มเติม 5 ล้านบาท จนดำเนิน การแล้วเสร็จเมื่อต้นปี พ.ศ.2554 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์” เริ่มใช้ดำเนินการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554ภารกิจหลักของภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โท และเอก

  ที่มา math.science.cmu.ac.th


กิจกรรม